Evenimente

  Prezentare comuna Albesti Inapoi  
09-07-2015 
Comuna Albești se află situată în partea de sud-est a județului Botoșani. Șesul Jijiei, ca și al celorlalte văi mai mici, precum și terasele Jijiei au fost locuite în decursul vremurilor de diverse comunități umane, începând din neoliticul timpuriu și sfârșind cu perioada deudalismului târziu. Pe teritoriul comunei s-au depistat 25 puncte arheologice. De asemenea s-a descoperit un mic tezaur monetar feudal pe teritoriul satului Buimăceni, precum și resturile a două necropole feudale..
Comuna Albești este formată din 6 sate, și anume Albești, Buimăceni, Jijia, Mășcăteni, Coștiugeni și Tudor Vladimirescu.
Satul Jijia apare pentru prima dată menționat într-un document din iunie 1458, semnat de către Ștefan cel Mare, domn al Moldovei. Satul Mășcăteni este atestat documentar la 1 august 1583, de către domnitorul Petru Șchiopu. Satul Albești este menționat prima dată într-un act din 24 mai 1602 de către Ieremia Movilă.