ANUNȚ de începere proiect: „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA ALBEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”

Prezenta investitie este propusa a fi realizata prin Componenta C3 a PNRR – Managementul Deseurilor, Investitia I1 – Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase / comune, Subinvestitia I1.A. – Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar. In urma implementarii proiectului va fi infiintat un centru de colectare prin aport voluntar in Comuna Albesti, judetul Botosani, ce va asigura colectarea separata a deseurilor care nu pot fi colectate in sistem „door-to-door”, respectiv deseuri reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubelele individuale, precum si fluxurile speciale de deseuri – deseuri voluminoase, deseuri textile, deseuri din lemn, mobilier, deseuri din anvelope, deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii uzate, deseuri periculoase, deseuri de cadavre animale, deseuri de gradina, deseuri din constructii si demolari.

Numele beneficiarului: Comuna Albesti

Denumirea proiectului: Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Albesti, judetul Botosani

Obiectivele proiectului: Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Albesti, judetul Botosani, in scopul asigurarii infrastructurii necesare pentru colectarea separata a deseurilor care nu pot fi colectate in sistem „door-to-door”.

Valoarea totala a proiectului: 4.558.786,23 lei

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile a proiectului: 4.558.786,23 lei

Data inceperii proiectului: 03.11.2022

Data finalizării proiectului: 02.08.2024

Codul proiectului: C3I1A0122000340

Date de contact: PRIMARIA ALBESTI

Adresa: sat Albesti, comuna Albesti, judetul Botosani

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

Scroll to Top
Sari la conținut