Comuna Albeşti

Bine ai venit pe site-ul oficial al comunei noastre!

Prezentare comuna Albeşti

Comuna Albeşti se află situată în partea de sud-est a judeţului Botoşani. Şesul Jijiei, ca şi al celorlalte văi mai mici, precum şi terasele Jijiei au fost locuite în decursul vremurilor de diverse comunităţi umane, începând din neoliticul timpuriu şi sfârşind cu perioada deudalismului târziu. Pe teritoriul comunei s-au depistat 25 puncte arheologice. De asemenea s-a descoperit un mic tezaur monetar feudal pe teritoriul satului Buimăceni, precum şi resturile a două necropole feudale.
Comuna Albeşti este formată din 6 sate, şi anume Albeşti, Buimăceni, Jijia, Măşcăteni, Coştiugeni şi Tudor Vladimirescu.
Satul Jijia apare pentru prima dată menţionat într-un document din iunie 1458, semnat de către Ştefan cel Mare, domn al Moldovei. Satul Măşcăteni este atestat documentar la 1 august 1583, de către domnitorul Petru Şchiopu. Satul Albeşti este menţionat prima dată într-un act din 24 mai 1602 de către Ieremia Movilă.

Agenda culturala

Proiecte de investiți:

- Proiectul 'Alimentare cu apă a localităţilor Albeşti - Buimăceni - Jijia, derulat prin Programul SAPARD'
- Proiectul 'Reabilitare prin pietruire a drumului comunal Măşcăteni - Albeşti - Tudor Vladimirescu'
- Proiectul 'Reabilitare clădire Şcoala cu clasele I-IV, nr. 2 Albeşti'
- Proiectul 'Reabilitare clădire Şcoala cu clasele I-IV Jijia' prin Banca Mondială
- Proiectul 'Centrală termică la Şcoala cu clasele I-VIII Tudor Vladimirescu'
- Proiectul 'Centrală termică la Şcoala cu clasele I-VIII Albeşti'

Comuna Albeşti

9755,74

Suprafață

6919

Populație

9062,55

Extravilan

2784

Gospodării

693,19

Intravilan

2022

Nr. locuințe

7

Nr. grădinițe

7

Nr. școli

Informații utile

Mersul autobuzelor: Transdorel

PLECĂRI ALBESTI- SOSIRI BOTOȘANI

PLECĂRI BOTOȘANI- SOSIRI ALBEȘTI

Ora 6,30 – ora 7,30

Ora 8 – ora 9

Ora 9 – ora 10

Ora 11,30 – ora 12,30

Ora 13 – ora 14

Ora 14,30 – ora 15,30

Ora 16 – ora 17

Mersul autobuzelor: RVG

PLECARI DIN Tudor Vladimirescu PLECĂRI ALBESTI- SOSIRI BOTOȘANI PLECĂRI BOTOȘANI- SOSIRI ALBEȘTI

Sosiri în Tudor Vladimirescu

Ora 7

Ora 7,10 – ora 8,10

Ora 13,30 – ora 14,30

Ora 14,40

Farmacie

Telefon: 0231.572.129

Cabinet veterinar

Dr.Gavrilescu Ovidiu
Telefon: 0787808645

Poliția locală

șef de post MARIAN PINTILIE
Telefon: 0743 014 130
Agent Mihai Bejenariu
Telefon: 0752974451

SVSU

Simion Neculai
Telefon: 0786 450 636

Parohii

parohia Albești – Pr.Drobota Fredolin tel. 0753354516
parohia Tudor Vladimirescu – Pr.Apetrei Ioan tel. 0746655300
parohia Jijia – Pr.Manolea Alexandru tel. 0741525921
parohia Buimăceni – Pr.Cosofret Lucian Cristian tel. 0746843339
parohia Costiugeni –Pr.Cenusa Teodor tel. 0748501025
parohia „sf. Ierarh Nicolae” Mășcăteni – Pr. Constantin Alebandru Hurdubai tel. 0748457569

Instituții culturale publice (biblioteci, cluburi culturale)
Instituții de învățământ (școală, grădiniță, liceu, cluburi de elevi)

Școala Nr.1 Albești tel./fax 0231.572.125

Calendarul si orarul de functionare a piețelor, oboarelor, târgurilor, iarmaroacelor și bâlciurilor organizate in localitate

Piața – DUMINICA între orele 7-10

Instituții culturale publice (biblioteci, cluburi culturale)
Instituții de învățământ (școală, grădiniță, liceu, cluburi de elevi)

Școala Nr.1 Albești tel./fax 0231.572.125

Alte locuri care prezintă interes pentru cetățeni sau vizitatori (stații de alimentare electrică, bancomate, bănci, benzinării, marketuri non-stop, hotel / hostel / pensiune etc.)

Banca cooperatista Rascoala tel. 0231.572.153

Datini si Traditii