Programul anual de achizitii publice pentru anul 2024