Proces Verbal cu Autorizațiile de construire și Certificatele de urbanism eliberate în anul 2023