Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate – anul 2023