Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prezentare comuna Albeşti

Comuna Albeşti se află situată în partea de sud-est a judeţului Botoşani. Şesul Jijiei, ca şi al celorlalte văi mai mici, precum şi terasele Jijiei au fost locuite în decursul vremurilor de diverse comunităţi umane, începând din neoliticul timpuriu şi sfârşind cu perioada deudalismului târziu. Pe teritoriul comunei s-au depistat 25 puncte arheologice. De asemenea s-a descoperit un mic tezaur monetar feudal pe teritoriul satului Buimăceni, precum şi resturile a două necropole feudale.
Comuna Albeşti este formată din 6 sate, şi anume Albeşti, Buimăceni, Jijia, Măşcăteni, Coştiugeni şi Tudor Vladimirescu.
Satul Jijia apare pentru prima dată menţionat într-un document din iunie 1458, semnat de către Ştefan cel Mare, domn al Moldovei. Satul Măşcăteni este atestat documentar la 1 august 1583, de către domnitorul Petru Şchiopu. Satul Albeşti este menţionat prima dată într-un act din 24 mai 1602 de către Ieremia Movilă.

Agenda culturala

Proiecte de investiți:

- Proiectul 'Alimentare cu apă a localităţilor Albeşti - Buimăceni - Jijia, derulat prin Programul SAPARD'
- Proiectul 'Reabilitare prin pietruire a drumului comunal Măşcăteni - Albeşti - Tudor Vladimirescu'
- Proiectul 'Reabilitare clădire Şcoala cu clasele I-IV, nr. 2 Albeşti'
- Proiectul 'Reabilitare clădire Şcoala cu clasele I-IV Jijia' prin Banca Mondială
- Proiectul 'Centrală termică la Şcoala cu clasele I-VIII Tudor Vladimirescu'
- Proiectul 'Centrală termică la Şcoala cu clasele I-VIII Albeşti'

Comuna Albeşti

9755,74

Suprafață

6919

Populație

9062,55

Extravilan

2784

Gospodării

693,19

Intravilan

2022

Nr. locuințe

7

Nr. grădinițe

7

Nr. școli

Datini si Traditii